Pointer A/S udvider forretningsområderne

Pointer A/S får jævnligt forespørgsler fra vores klienter om andre strategiske HR-relaterede opgaver ud over vores kerneydelse Professionel Search. Det kan f.eks. være Assessment, Coaching og Onboarding. Disse opgaver har vi med glæde påtaget os og med afsæt i vores...