Sommeren 2019

juli 1, 2019

Sommeren 2019

Første halvår 2019 er gået og sommeren er over os. I Pointer A/S har vi haft travlt med mange spændende og krævende opgaver for vores klienter samt glædet os over vort moderselskab Odgers Berndtsons 40-års jubilæum i Danmark.

Rekrutteringsmarkedet og medierne har været præget af fokus på diversitet og debat om, hvordan vi – der har rekrutteringsansvar – sikrer diversitet. Vort moderselskab er sammen med andre internationale Executive Search virksomheder tiltrådt et adfærdskodeks mhp. at sikre diversitet i forbindelse med rekruttering – et kodeks, som Pointer A/S qua vores relation til Odgers Berndtson, også er forpligtet af.

Emnet har været debatteret i Odgers Berndtsons magasin ”Observe”, der bl.a. har beskrevet den negative relation mellem ”Culture Fit” og diversitet på arbejdspladsen. Tidligere Chief Talent

Recruitement Officer i Netflix, Patty McCord uddyber:

“What most people really mean when they say someone is a good fit culturally is that he or she is someone they’d like to have a beer with. But people with all sorts of personalities can be great at the job you need done. This misguided hiring strategy can also contribute to a company’s lack of diversity.”

I mange år har ”Culture Fit” været mantraet, når virksomheden rekrutterede nye medarbejdere. Til trods for at ”Culture Fit” er blevet anført som årsag til at hyre, er det dog reelt i langt højere grad blevet brugt som begrundelse for ikke at hyre, fortæller Wharton Management Professor Katherine Klein. Tendensen går nu i retningen mod, at man i højere grad fokuserer på værdifællesskab, der giver ”Culture Add” og understøtter diversitet.

Med ønsket om en god sommerferie 2019 og fortsat godt samarbejde,

Pointer A/S

PS: Den omtalte artikel kan læses i sin helhed på: her.

Nyheder

Sommer 2020

Første halvår er gået og sommeren 2020 er over os. For hele det danske erhvervsliv var det et halvår ud over det...

Virtuel Search

Når en nøglemedarbejder sygemeldes, siger op eller ved andre akut opståede behov i en organisation er der brug for en...